Verenigingsactiviteiten

In dit deel vindt u een uiteenzetting van de verenigingsactiviteiten die vanuit SV ‘t Veen worden georganiseerd voor de leden.

COVID-19: In verband met de huidige lock-down zijn wij van overheidswege gesloten tot en met 19 januari 2021. Met een beetje goede wil kunnen we vanaf die datum weer volop van de schietsport genieten.