Perslucht geweer groot kaliber

Zware persluchtgeweren zijn niet verlofplichtig en iedereen mag ze aanschaffen. De mondingsenergie en het kaliber van deze geweren is vergelijkbaar met een klein kaliber geweer. En dit is nu juist het grootste probleem:  waar mag en kan daarmee veilig  geschoten worden ? 

Schietsportvereniging ‘t  Veen heeft een perfecte accomodatie om veilig met deze geweren te oefenen. Alle typen persluchtwapens zijn toegestaan in alle kalibers  zowel CO2 als perslucht.

Schietsportvereniging ‘t Veen hanteert voor luchtgeweren dezefde veiligheidsvoorschriften als voor vuurwapens. Daarnaast zijn er enkele aanvullende voorschriften waarvan de belangrijkste zijn dat de vul-fles tegen vallen moet zijn beschermd en dat de vulopening bij een val nooit beschadigd mag kunnen raken.

Op de 25-meter baan kan op alle afstanden tussen de 10 en 25 meter worden geschoten met alle types eigen wapens zonder enige restrictie van de mondingsenergie.

 

COVID-19: De huidige huidige lock-down is verlengd tot minimaal eind maart. Hopelijk komt er dan wat meer zicht op wanneer onze schietsportvereniging weer kan worden geopend. Uiteraard mits de verwachte 3e Coronagolf niet al te veel impact heeft...