Verenigingsactiviteiten

In dit deel vindt u een uiteenzetting van de verenigingsactiviteiten die vanuit SV ‘t Veen worden georganiseerd voor de leden.

Inloopdag elke 1e zondag van de maand/ Informatie, proefschieten en nog véél meer...
+ +