Wapens aanschaffen

Als lid kunt U de wapens van de vereniging (zowel groot- als klein kaliber) kosteloos gebruiken voor het schieten van de verschillende disciplines.

Bij de S.V. ‘t Veen kunt U schieten met pistool, revolver, geweer en karabijn welke door de KNSA voor verenigingen zijn toegestaan, op een afstand van 12 of 25 meter. Met pistool en revolver wordt staande geschoten en met geweer en karabijn kan men zowel staand, geknield als liggend schieten.

Bent U minimaal een half jaar lid dan mag U ook op de 25 meterbaan met grootkaliber schieten. Hiervoor zijn grootkaliber pistool, revolver, geweer en karabijn aanwezig.

Wilt U naar verloop van tijd uw prestaties verbeteren met een bepaald type wapen, dan kunt ook zelf wapens aanschaffen. Hierbij is de volgende procedure van toepassing:

 • U bent minimaal 1 jaar lid van de vereniging en U wilt een of meerdere wapens aanschaffen wat wettelijk aantoonbaar toegelaten is voor het beoefenen van de desbetreffende schietsport discipline;
 • U heeft een wapen uitgezocht en aangeschaft bij een wapenhandelaar;
 • De wapenhandelaar geeft U een schriftelijke specificatie van het merk, type wapen en registratienummer;
 • U maakt kenbaar aan het bestuur dat U wapens wilt aanschaffen en geeft de door de wapenhandelaar afgegeven specificatie(s) af;
 • Het bestuur beoordeeld of de aanvrager wel of geen medewerking wordt verleend voor het verkrijgen van het aangevraagde wapen (vooraf even vragen is uiteraard ook mogelijk);
 • Als criteria hanteert het bestuur dat U regelmatig komt schieten, veilig met het aan te schaffen type wapen om kunt gaan en het voorafgaande jaar aan de wettelijk verplichte verenigingscompetitie hebt deelgenomen. Het moet dus duidelijk zijn dat de aanvrager het wapen wil aanschaffen voor het verbeteren van zijn schietprestaties;
 • Medewerking tot de aanschaf van munitie voor vrije zwartkruit wapens wordt alleen verleend aan sportschutters die reeds in het bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van wapens (zie zwartkruit wetgeving);
 • Bent u een nieuw lid en nog niet in het bezit van een verlof tot het voorhanden hebben van wapens, dan controleert het bestuur of aan de “Wapen differentiatieregels” van de KNSA wordt voldaan. U mag niet alle kalibers en typen wapens aanschaffen;
 • Is het advies positief dan zal het bestuur het daarvoor wettelijk geldend formulier (WM3) invullen en aan de aanvrager afgeven;
 • Vraagt u voor de eerste keer een wapenverlof aan, dan verlangt de ambtenaar bijzondere wetten (politiebureau) een ingevuld “Inlichtingenformulier aanvraag eerste verlof” model C4. U kunt het formulier hieronder online invullen of downloaden;
 • Met het positief advies van het bestuur en de specificatie van de wapenhandelaar maakt U een afspraak met de ambtenaar (politiebureau) die belast is met bijzondere wetten binnen uw gemeente;
 • De politiefunctionaris zal beoordelen of zij/hij het positief advies van de gemeente/vereniging overneemt. Is dit het geval dan zal zij/hij een verlof tot het voorhanden hebben van het betreffende vuurwapen afgeven. Op het verlof staat het merk en type wapen inclusief kaliber vermeld;
 • Met het verlof gaat U naar de wapenhandelaar of andere vorige eigenaar indien U het wapen particulier heeft gekocht, meegeven;
 • U informeert het bestuur of het wapen is verkregen of dat het verlof is geweigerd;

Het verlof wordt eens per jaar verlengd. Deze verlenging is gekoppeld aan een wettelijk minimum aan schietbeurten (minimaal 18 schietbeurten gedurende 1 jaar) en (net als bij de eerste aanvraag) een verplichte deelname aan de jaarlijkse verenigingscompetitie. Daarnaast dient u een ingevuld formulier “C5 Inlichtingen formulier verlenging wapenverlof” te overhandigen aan de ambtenaar bijzondere wetten op het politie bureau.

U kunt zelf al vast het WM3 invullen door deze via de site te downloaden. Het formulier is digitaal in te vullen maar kan niet worden opgeslagen. Vul de gegevens in, druk het formulier dubbelzijdig af en lever het in bij het bestuur.

Als U een wapen van een medeschutter overneemt, adviseren we U het “overdrachtsformulier” in te vullen te vinden onder [LEDEN INFORMATIE]. Deze bevat een conformiteitsverklaring van het aangeschafte wapen en geldt als bewijs dat beide partijen achter de overdracht staan.

Alle formulieren voor het verkrijgen en/of verlengen van een wapenverlof vindt u onder [LEDEN INFORMATIE]. In deze sectie vindt u ook het formulier voor het aanvragen van een EMMEN-PAS mocht u op de 100 meter KNSA baan in Emmen willen oefenen. Let op: dit kan alleen via het bestuur van de vereniging.