Lidmaatschap

Kennismaken met de schietsport:

Wil je kennismaken met de schietsport of gewoon eens kijken of het iets voor jou is, dan mag je (ook met meerdere personen) gewoon langskomen bij voorkeur op de donderdagavond. Op donderdagavond zijn onze trainers ook aanwezig. Uiteraard mag je het een en ander ook even met ons afstemmen via het contactformulier op deze site.
Je mag als introducé  onder strikte begeleiding schieten met allerlei verschillende vuurwapens. Puur informatie vragen of kennismaken is uiteraard gratis, ga je daadwerkelijk schieten dan wordt een kleine vergoeding van 10€ gevraagd voor kaarten en munitie. Let op: bij een schietoefening is het kunnen tonen van een legitimatiebewijs wettelijk verplicht.

Procedure lidmaatschap:

Voor een volwaardig lidmaatschap van schietsportvereniging ‘t Veen dient een vaste procedure te worden doorlopen die u onder [Documentatie] kunt bekijken en/of downloaden. Deze procedure omvat een groot aantal (deels wettelijk verplichte) veiligheidsaspecten alsmede een deel voorlichting en instructie. Schietsportvereniging ‘t Veen behandeld alle verstrekte informatie vertrouwelijk volgend de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De “SV ‘t Veen privacy informatiebrochure” vindt u onder “Documentatie” behorende bij het lidmaatschap.
De eerste stap om lid te worden is het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Indien U zich inschrijft, wordt U op de wachtlijst geplaatst voor een volgende beginnerscursus.

Voor het lidmaatschap moeten ook nog de volgende zaken aangeleverd worden:

  • 2 pasfoto’s (niet ouder van 6 maanden);
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG) verkrijgbaar op het gemeentehuis van Uw woonplaats. Een aanvraagformulier voor een “Verklaring omtrent het gedrag” (VOG) kunt U eveneens downloaden onder de tab [Documentatie]. Voor nieuwe leden, die reeds in het bezit van een verlof zijn is een kopie van het reeds verleende verlof (ter vervanging van de VOG) voldoende.

Kosten lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd waarbij op de Algemene ledenvergadering de jaarlijkse contributie wordt vastgesteld. De contributie (uitsluitend per automatisch incasso) wordt per kwartaal betaald. Elk jaar wordt begin januari eenmalig de de KNSA contributie in rekening gebracht. Deze contributie komt bovenop de verschuldigde kwartaalcontributie van SV ‘t Veen. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is altijd mogelijk echter blijft de (rest)jaarcontributie van het lopende jaar verschuldigd.

In de volgende tabel zijn de kosten  van het lidmaatschap weergegeven. Deze zijn afhankelijk van de “status” en leeftijd van de schutter. De  kosten zijn gesplitst in de kosten voor het lidmaatschap van SV ‘t Veen en de kosten die SV ‘t Veen aan de KNSA moet afdragen uit hoofde van het lidmaatschap van de KNSA.

Contributietarieven SV ‘t Veen ingaande  01-01-2019
SV ‘t Veen KNSA  bijdrage  totaal per jaar per kwartaal per maand
Senior Schutter € 157,50 € 42,50 € 200,00 € 39,38 € 13,38
Niet contributieve senior schutter € 157,50 € 157,50 € 39,38 € 13,38
Junior A  18 t.m. 20 jaar € 153 € 22,00 € 175,00 € 38,25 € 13,00
Junior B  15 t.m. 17 jaar € 153 € 17,00 € 170,00 € 38,25 € 13,00
Junior C  12 t.m. 14 jaar € 81,50 € 17,00 € 98,50 € 20,38 € 7,05
Eenmalige kosten  ingaande  01-01-2019
Inschrijfgeld Senior € 96,75 € 42,50 € 139,25
Inschrijfgeld niet contributieve  senior € 96,75 € 96,75
Inschrijfgeld junior € 96,75 € 96,75

*** Voor nieuwe leden die al lid zijn bij een andere, bij de KNSA aangesloten vereniging gelden gereduceerde tarieven voor de KNSA-bijdrage.***.

Zolang U nog geen verlof heeft voor een eigen wapen/munitie kunt U uitsluitend gebruikmaken van de wapens welke de vereniging beschikbaar stelt en dient U de munitie bij de vereniging te kopen. Wapens en munitie blijven in de kluis van de vereniging. Bij een volgende schietbuurt krijgt U de eventueel bewaarde munitie weer uitgereikt. U mag geen wapen en/of munitie mee naar huis nemen.

Alle formulieren om u als lid aan te melden kunt u vinden in de sectie [Documentatie]. Door beperkingen van de provider zijn ingevulde formulieren niet op de site zelf op te slaan. U kunt het ingevulde formulier wel opslaan op uw eigen computer en deze afdrukken.